Ευχαριστίες
Για την παραχώρηση άδειας χρήσης των εικόνων ευχαριστούμε τους παρακάτω φορείς και πρόσωπα:

- Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα
- H εν Aθήναις Aρχαιολογική Eταιρεία
- Ρόδος, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
- Θεσσαλονίκη, 9η Eφορεία Bυζαντινών Aρχαιοτήτων
- Καβάλα, 12 Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
- Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο
- Aθήνα, Μουσείο Μπενάκη
- Musee National du Bardo, Tunis
- Brescia, Diocesan Museum of Religious Art
- Belgrade, National Museum
- Antakya, Hatay Archaeological Museum
- Zurich, Schweizerisches Landesmuseum
- Opera di Religione della Diocesi di Ravenna
- Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Italy
- Soprintendenza archeologica per il Veneto
- Ministry of Culture General Directorate of Monuments and Museums, Ankara
- Syrian Arab Republic, Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities and Museums
- Byzantine Collection, Dumbarton Oaks, Washington
- Σινά, Μονή Αγίας Αικατερίνης
- Oesterreichischen Nationalbibliothek, Wien
- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana
- MicroFoto srl, Firenze
- Studium Biblicum Franciscanum, Jerusalem, Israel
- Archive of the Studium Biblicum Franciscanum, Archaeological Mission on Mount Nebo in Jordan.
- Εκδοτική Αθηνών, Aθήνα
- Electa Edictrice, Milan
- Editions Zodiaque Desclee de Brouwer, Paris
- The American School of Classical Studies at Athens
- Les Dossiers d' Archaeologie
- Antiken Welt
- Verlag Philipp von Zabern
- Prof. Sharon Gerstel, University of Maryland USA,
- James Russell, University of British Columbia, Department of Classics, Vancouver, Canada
- Dr. Y. Magen
- Τα μνημεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα εκθέματα των μουσείων της Ελλάδας, που αποτελούν το εποπτικό υλικό της ηλεκτρονικής παρουσίασης, είναι πνευματική ιδιοκτησία του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και δεν εκχωρείται.