ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ
Eισαγωγή     Μέταλλο     Κεραμική     Γυαλί     Ελεφαντοστό     Υφάσματα     Xειρόγραφα     Νομίσματα-σφραγίδες

Aντικείμενα πολυτελείας από ελεφαντοστό
  Στους Πρώιμους Bυζαντινούς χρόνους μία μεγάλη ποικιλία πολυτελών αντικειμένων, όπως δίπτυχα, κιβωτίδια, κυλινδρικές πυξίδες και εξαρτήματα επίπλων, είχαν κατασκευαστεί από ανάγλυφο ελεφαντοστό. Το πλούσια διακοσμημένο δίπτυχο από ελεφαντοστό εξελίχτηκε από ένα ζεύγος πινακιδίων γραφής (αβάκιο), που τελικά έχασε τη λειτουργία του, και εξυπηρετούσε κυρίως αναμνηστικούς σκοπούς. Ελεφαντοστέινα δίπτυχα με απεικονίσεις υπάτων διανέμονταν από αυτούς τους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους, όταν αναλάμβαναν τα καθήκοντά τους. Τα υπατικά δίπτυχα συχνά δείχνουν τον ύπατο να εποπτεύει μία αρματοδρομία ή τη συμπλοκή άγριων θηρίων. Άλλα δίπτυχα και πλακίδια απεικονίζουν τον αυτοκράτορα, όπως στο ελεφαντοστέινο δίπτυχο Barberini, ή θρησκευτικά θέματα.