Οι αγροτικές κοινωνίες ρυθμίζουν τη συμβίωση στο χωριό διατυπώνοντας υποχρεωτικούς κανόνες για όλους, οι οποίοι εκφράζονται λεκτικά μέσα από τα γνωμικά και παραδίδονται με αυτό τον τρόπο στις επόμενες γενιές. Τα γνωμικά καλύπτουν όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής και μέσα απ' αυτά σώζεται το σύστημα αξιών του αγροτικού κόσμου. Ο Ησίοδος στο ποίημά του Έργα και Ημέραι έχει συμπεριλάβει τέτοιου είδους ρήσεις, ώστε να προβάλλονται τα βασικά σημεία αυτού του συστήματος αξιών από το έργο του.