Με τον ίδιο τρόπο που οι αγροτικές κοινωνίες διαμόρφωσαν με τα γνωμικά έναν ιδιαίτερο τρόπο διατήρησης των κανόνων συμβίωσης και μεταφοράς τους στις επόμενες γενιές, έτσι δημιούργησαν και μια ιδιαίτερη μορφή ποινών, οι οποίες εφαρμόζονταν για όποιον παρέβαινε τους κανόνες. Παρόμοια ποινικά τελετουργικά είναι συχνά απαραίτητα, για να μπορέσουν να ισχύσουν τόσοι δεσμευτικοί κανόνες. Τα εν λόγω μέτρα σωφρονισμού διακρίνονται στις ασαφείς κυρώσεις και τις μομφές.