Η ημερίδα «Ψηφιακός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Δημιουργία: Έλληνες Δημιουργοί» αποβλέπει στην παρουσίαση και την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών στην Ελλάδα. Οι θεματικές ενότητες αφορούν την πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργία με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Η διάρθρωση της ημερίδας είναι η εξής: το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην τεχνολογική πλευρά της ψηφιακής τέχνης, ενώ το δεύτερο μέρος αφορά παρουσιάσεις επιφανών Ελλήνων καλλιτεχνών που χρησιμοποιούν για τα έργα τους ψηφιακή τεχνολογία.