Εκτός από τις παρουσιάσεις, στην ημερίδα μοιράστηκε ερωτηματολόγιο, ώστε εκτός από την αναφορά στην ποιοτική διάσταση να γίνει και μια ποσοτική αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα, να εντοπιστούν τα εργαλεία, οι πρακτικές και τα πρότυπα, αλλά και τυχόν προβλήματα, αδυναμίες, ανάγκες και πρωτότυπες λύσεις.