Η ημερίδα με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Δημιουργία: Έλληνες Δημιουργοί» εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο artnouveau του Προγράμματος Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας του 5ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το δίκτυο αποσκοπεί στην ανεύρεση νέων πρακτικών για την παρουσίαση, προσέγγιση και βίωση των τεχνών και του πολιτισμού με ζωντανό, προσωπικό και φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Ο ευρύτερος στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός των προοπτικών χρήσης των νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Τα μέλη του Eυρωπαϊκού Θεματικού Δικτύου artnouveau είναι οι ακόλουθοι φορείς: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Computer Graphics Center (ZGDV/Γερμανία), Fraunhofer Institute for Computer Graphics (IGD/Γερμανία), VICOMTech (VIC), University of Minho (UM/Πορτογαλία), University of Deusto (UD/Πορτογαλία), San Sebastian City Museum (MST/Ισπανία), Centro de Computacao Grafica (CCG/Πορτογαλία).

Στην Ελλάδα το ΙΜΕ έχει συγκροτήσει το εθνικό δίκτυο του artnouveau, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί φορείς με σημαντικό ρόλο στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, φορείς υποστήριξης και προβολής της καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και μεμονωμένοι καλλιτέχνες.