Ετήσια Έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού για τον Πολιτισμό και την Τεχνολογία
ΙΜΕρος
Τεύχος 1 / 2001
τρέχον τεύχος
γράμμα της σύνταξης *
άρθρα
παρουσιάσεις
ταυτότητα
ηλεκτρονικά σημειωματάρια
ανακοινώσεις
αρχείο τευχών
επόμενο τεύχος
οδηγίες υποβολής άρθρων
επικοινωνία
switch language


Το γράμμα της σύνταξης

Το περιοδικό ΙΜΕρος είναι ετήσια επιστημονική έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στόχος του είναι να προβάλει το θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΙΜΕ, καθώς και να ενισχύσει τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα των μελών του. Με δεδομένη την παρουσία ποικίλων ειδικοτήτων στο ΙΜΕ, το περιοδικό ενδιαφέρεται να αποτυπώσει αυτή την ποικιλομορφία και να λάβει ενεργά μέρος στη θεωρητική μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν από τη διαπλοκή των ανθρωπιστικών επιστημών (κυρίως αρχαιολογίας, ιστορίας και μουσειολογίας) με τα πολυμέσα και τις νέες τεχνολογίες (κυρίως διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, και εικονική πραγματικότητα). Επομένως, τα γνωστικά πεδία που προτίθεται να συμπεριλάβει στην ύλη του καθορίζονται από τα παραπάνω. Πρόκειται για:

  • τη θεωρητική προσέγγιση της πολιτισμικής πληροφορίας ως αντικειμένου ηλεκτρονικής ανάπτυξης και διάδοσης
  • τα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής, οπτικοποίησης και ανασύστασης της πολιτισμικής πληροφορίας
  • τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μουσειολογικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την πολιτισμική πληροφορία.

Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης άρθρα αμιγώς ιστορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης που αφορούν σε ζητήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και νέων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο ΙΜΕρος είναι ανοιχτός σε συνεργασίες που εντάσσονται στους παραπάνω θεματικούς άξονες, ασχέτως του αν το σημείο εκκίνησής τους είναι οι ανθρωπιστικές ή οι τεχνολογικές επιστήμες. Επιζητώντας το διεπιστημονικό διάλογο και το στοχασμό πάνω στις νεότερες εξελίξεις που αναπροσδιορίζουν τη σχέση των "θεωρητικών" και των "θετικών" επιστημών, το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει βήμα έκφρασης των σχετικών προβληματισμών, προτάσεων και ανησυχιών.

Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου θα ακολουθήσει η έκδοση θεματικών τευχών και συμπληρωματικών τόμων που θα "στεγάζουν" μικρές μονογραφίες και πρακτικά ημερίδων οι οποίες οργανώνονται από το ΙΜΕ. Επιπλέον ο ΙΜΕρος θα δημοσιεύει σε κάθε του τεύχος σύντομους καταλόγους σχετικά με την ηλεκτρονική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων από την ιστορία, την αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

Το πρώτο τεύχος του ΙΜΕρου καλύπτεται αποκλειστικά από συνεργασίες μελών του ΙΜΕ. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, λίγα είναι τα άρθρα τα οποία εντάσσονται στους θεματικούς άξονες που βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος του ΙΜΕρου. Ο Μήτσος Μπιλάλης (Σπουδάζοντας μπροστά στην οθόνη: η διείσδυση των διαδραστικών τεχνολογιών στις εκπαιδευτικές πρακτικές των ιστορικών κατά την εξαετία 1994-1999) ασχολείται με την πρόσφατη χρήση των πολυμέσων στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση των ιστορικών και τα αποτελέσματά της, η Μαρία Ρούσσου (High-end interactive media in the museum) θίγει το ζήτημα της χρήσης διαδραστικών μέσων στη μουσειολογία και ο Βαγγέλης Χριστοδούλου (3D monument reconstruction and its reception by a varied audience) εξετάζει τον τρόπο επεξεργασίας των ψηφιακών τρισδιάστατων αναπαραστάσεων αρχαιολογικών μνημείων και χώρων.

Τα υπόλοιπα άρθρα καλύπτουν ζητήματα ιστορίας και αρχαιολογίας σε ολόκληρο το χρονικό φάσμα από την αρχαιότητα ως τους νεότερους χρόνους: η Λίλα Πατσιάδου (Η βοιωτική κοροπλαστική κατά την κλασική περίοδο [475-330 π.Χ.]) και η Αφροδίτη Καμάρα (Ομιλείτε ελληνικά; Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις "νεκρές πόλεις" της βορείου Συρίας κατά την ύστερη αρχαιότητα) αναφέρονται αντίστοιχα σε ζητήματα κλασικής αρχαιολογίας και αρχαίας ιστορίας, ο Βασίλης Σιαμέτης (Το καθολικό της μονής Αγίας Παρασκευής Βίκου στο Μονοδένδρι Ζαγορίου: η δεύτερη φάση τοιχογράφησης [1689]) εξετάζει θέματα ιστορίας της μεταβυζαντινής τέχνης, η Ελένη Γκαρά (Δολοφόνοι και δικαστές στην οθωμανική Βέροια) και ο Seyyed Mohammad T. Shariat-Panahi (Φορολογία στον καζά Θεσσαλονίκης, 1768-1770) θίγουν ζητήματα της ιστορίας της οθωμανικής περιόδου, ενώ ο Αντώνης Αναστασόπουλος (Οι οθωμανικοί ιεροδικαστικοί κώδικες [σιτζίλ] της Βέροιας: προβλήματα ταξινόμησης) ασχολείται με ένα σημαντικό σώμα οθωμανικών αρχειακών πηγών. O Γιώργος Τζεδόπουλος (Η ενσωμάτωση του Ρεμπελιού των Ποπολάρων στην ελληνική εθνική ιστορία) και η Αιμιλία Σαλβάνου (Η δομή της συγγένειας στο "Καρλακοχώρι" της Κέρκυρας: αμφιπλευρικότητα και επιβίωση πατρογραμμικών στοιχείων) εξετάζουν φαινόμενα της νεοελληνικής ιδεολογίας και κοινωνίας από τη σκοπιά της ιστορίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας αντίστοιχα. Τέλος, οι Μήτσος Μπιλάλης και Αθανάσιος Σίδερης κλείνουν το πρώτο τεύχος του ΙΜΕρου με καταλόγους που συγκεντρώνουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετικές με τις νέες τεχνολογίες, την ιστορία και τις κλασικές σπουδές στο διαδίκτυο.

Η ανισομέρεια που υπάρχει ανάμεσα στους κύριους θεματικούς άξονες του ΙΜΕρου, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στην αρχή, και στο περιεχόμενο των περισσότερων άρθρων του πρώτου τεύχους οφείλεται στην επιδίωξή μας να υποδηλώσουμε μέσω παραδειγμάτων τη φυσιογνωμία που ελπίζουμε να προσλάβει ο ΙΜΕρος και, παράλληλα, να παρουσιάσουμε την ποικιλομορφία των ενδιαφερόντων του επιστημονικού δυναμικού του ΙΜΕ. Από το επόμενο τεύχος ο ΙΜΕρος θα ακολουθήσει με μεγαλύτερη συνέπεια τους στόχους του και θα ανοίξει τις πόρτες του σε ευρύτερο κύκλο συνεργατών.

H Συντακτική Επιτροπή
| γράμμα της σύνταξης | άρθρα | παρουσιάσεις | ταυτότητα |
| ηλεκτρονικά σημειωματάρια | ανακοινώσεις | επικοινωνία |
| αρχείο τευχών | επόμενο τεύχος | οδηγίες υποβολής άρθρων |
| τρέχον τεύχος | ΙΜΕ | πνευματικά δικαιώματα |
| αρχή σελίδας | αλλαγή γλώσσας |

© 2001: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού