§ 2
Μεγάλη φωτογραφία (59kB)

Oι διεθνείς εξελίξεις

H χαλάρωση της Διαβαλκανικής συνεργασίας

H πτώση του βαλκανικού συστήματος ασφαλείας


Η εξωτερική πολιτική του Ιωάννη Μεταξά

Η ελληνική εξωτερική πολιτική κατά την περίοδο 1936-39 προσπάθησε να διατηρήσει τις δύο κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του α' μισού του '39: ενίσχυση της διαβαλκανικής συνεργασίας και πολιτική ουδετερότητας απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις.

Ωστόσο, η αυξανόμενη επεκτατική διάθεση των χωρών του Αξονα -και ειδικά της Ιταλίας στο χώρο της Βαλκανικής- οδήγησε την Ελλάδα, όπως και τις άλλες βαλκανικές χώρες, στο να προσφύγουν στις Μεγάλες Δυνάμεις προκειμένου να ενισχύσουν την αμυντική τους θέση. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσο η άμβλυνση της διαβαλκανικής συνεργασίας υπήρξε αιτία ή αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.

Είναι αλήθεια πως, παρά την πρόοδο σε θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο που είχε σημειωθεί από τη βαλκανική Entente ως το 1936, η βαλκανική συνεργασία παρέμενε σε εμβρυακό στάδιο, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η στροφή τόσο της Ελλάδας όσο και των άλλων κρατών-μελών σε διμερείς συμφωνίες και δεσμεύσεις προς τις Μεγάλες Δυνάμεις αποδυνάμωσε περαιτέρω το συλλογικό χαρακτήρα του βαλκανικού συμφώνου και συνέβαλε αποφασιστικά στον de facto υποβιβασμό της στρατηγικής του σημασίας για την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής των επιμέρους βαλκανικών χωρών.

Κεντρική σελίδα ΙΜΕ
Αρχική σελίδα κόμβουΚατάλογος φωτογραφιώνΠηγέςΒιβλιογραφίαΣυντελεστές
H Eλληνική εξωτερική πολιτική πριν το 1936 H εξωτερική πολιτική του Iωάννη Mεταξά H έναρξη του B' Παγκοσμίου Πολέμου O πόλεμος του 'Aξονα εναντίον της Eλλάδος H περίοδος της Kατοχής Tο τέλος του πολέμου H Eλλάδα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου Κεντρική σελίδα