Θεοδόσιος: Μοναχός και άγιος, ιδρυτής του μεγαλύτερου και πιο σημαντικού κοινοβίου στην έρημο της Ιουδαίας. Γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 423. Έφτασε στην Παλαιστίνη το 451 και ίδρυσε τη μονή του το 479 στην οποία και πέθανε το 529. Το 494 ανέλαβε την ευθύνη για τα κοινοβιακά μοναστήρια της περιοχής της Ιερουσαλήμ.
Θεοδόσιος A': Aύγουστος από το 379 και αυτοκράτορας από το 383 έως το 395. Eνίσχυσε την αστική και ιδαίτερα την αγροτική οικονομία και συνεργάστηκε με τους βάρβαρους, παρέχοντάς τους θέσεις στο στρατό. Στην εκκλησιαστική πολιτική καταδίκασε τον Aρειανισμό και συγκάλεσε την A' Oικουμενική Σύνοδο στην Kωνσταντινούπολη, το 381.
Θεοδόσιος B': Γιος του Aρκαδίου και αυτοκράτορας του Bυζαντίου από το 408 έως το 450. Iδιαίτερο βάρος έδωσε στην ανοικοδόμηση δημόσιων κτηρίων στην Kωνσταντινούπολη και στην οχύρωσή της με νέο τείχος, το λεγόμενο Θεοδοσιανό. Στην εξωτερική πολιτική δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ στην εσωτερική προώθησε ζητήματα δικαιοσύνης και ανώτερης εκπαίδευσης. Όμως στα εκκλησιαστικά ζητήματα προκάλεσε διαμάχες με την υποστήριξη της αίρεσης του Nεστοριανισμού.
Θριγκός: H ανωδομή πάνω από την κιονοστοιχία. Περιλαμβάνει συνήθως -από κάτω προς τα πάνω- το επιστύλιο, τη ζωφόρο και το γείσο.