Περίστωο (ή περίστυλο ή περιστύλιο): Στοά από κίονες, η οποία περιτρέχει εξωτερικά ένα ναό ή εσωτερικά μία ανοικτή αυλή (περίστυλη).
Πρόθεση: Μικρό δωμάτιο που χρησιμοποιείται για την ετοιμασία του άρτου και του οίνου της Θείας Ευχαριστίας. Στις πρώιμες βασιλικές βρισκόταν δίπλα στο νάρθηκα, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στα βόρεια του ιερού.
Προκόπιος: Γραμματέας και νομικός σύμβουλος του στρατηγού Βελισαρίου (527-539), υψηλόβαθμος αξιωματούχος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στην Καισάρεια της Παλαιστίνης γύρω στο 500 και πέθανε γύρω στο 560. Τα έργα του Προκοπίου, πιθανόν γραμμένα γύρω στη δεκαετία του 550, είναι μία βασική πηγή πληροφοριών για τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Οι "Υπέρ των πολέμων λόγοι" δίνουν λεπτομερείς περιγραφές στρατιωτικών και διπλωματικών κατορθωμάτων, σε πολλά από τα οποία ήταν και ο ίδιος παρών. Το δεύτερο έργο του, με τον τίτλο "Περί κτισμάτων" περιγράφει τα πολυάριθμα κατασκευαστικά έργα που ανέλαβε ο Ιουστινιανός. Η περιβόητη "Απόκρυφη Ιστορία" (Ανέκδοτα) είναι ένας κακοπροαίτερος λίβελος εναντίον του Ιουστινιανού, της Θεοδώρας και άλλων υψηλά ιστάμενων προσώπων της αυτοκρατορίας.