Νάρθηκας: Φαρδιά στοά που βρίσκεται ανάμεσα στο ναό και το αίθριο.
Ναρσής: Στρατηγός. Γεννήθηκε το 480 ή 490 και πέθανε το 574. Μετά τα πρώτα του χρόνια στην αυλή, ο Ναρσής, ένας ευνούχος, συμμετείχε στην καταστολή της στάσης του Νίκα και ηγήθηκε, μαζί με τον Βελισάριο, του πολέμου εναντίον της οστρογοτθικής Ιταλίας.
Νεστοριανισμός: Η διδασκαλία του Νεστορίου, επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (428-431), που ερμήνευσε τη διπλή φύση του Χριστού υποθέτοντας ότι ήταν άνθρωπος στη γέννησή του κι έγινε Θεός κατά την ιεροσύνη του. Η ερμηνεία του Νεστορίου επηρέασε την αντίληψη για τη φύση της Παναγίας, θεωρώντας την απλώς μητέρα του Χριστού αντί για Θεομήτορα. Την αποδοχή της Παναγίας ως Θεοτόκου καθιέρωσε η Γ' Οικουμενική Σύνοδος στην Έφεσο το 431.