Λαύρα: Μονή ερημιτών που ζούσαν στην απομόνωση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και συναντιόνταν για κοινή προσευχή και γεύματα το Σαββατοκύριακο.
Λειψανοθήκη: Δοχείο με ιερά λείψανα.