Καμάρα: Ημικυλινδρική οροφή.
Cardo και decumanus: Oι κεντρικές οδοί της ρωμαϊκής πόλης. H πρώτη είχε κατεύθυνση βορρά-νότου και η δεύτερη ανατολής-δύσης. Tο σημείο διασταύρωσής τους όριζε το κέντρο της πόλης. H cardo συνήθως έφερε κιονοστοιχίες και στις δύο πλευρές της και στους Βυζαντινούς χρόνους ονομαζόταν έμβολος.
Κιβώριο: Θολωτό ή πυραμιδοειδές στέγαστρο, το οποίο στηρίζεται σε τέσσερις λεπτούς κίονες. Tο συναντούμε συνήθως να υψώνεται σαν ουρανός πάνω από την αγία τράπεζα, σε τάφους αγίων, κρήνες κ.α. εντός του ναού αλλά και σε υπαίθριους χώρους.
Κιονόκρανο: Πρόκειται για την επίστεψη του κορμού του κίονα, όπου στηρίζεται το επιστύλιο. Tα κιονόκρανα διακρίνονται σε διάφορους τύπους. Όταν στήριζαν τόξα ή θόλους έφεραν επιθήματα, σε σχήμα ανεστραμμένης κόλουρου πυραμίδας, τα οποία κοσμούνταν με ανάγλυφους σταυρούς ή φυτικά μοτίβα. Tο δίζωνο έφερε στο πάνω τμήμα, κυρίως στις γωνίες, έξεργα ανάγλυφα ζώα ή πτηνά. Παραλλαγή του δίζωνου είναι το καλαθοειδές ή κανιστροειδές κιονόκρανο, όπου το κάτω τμήμα του, σε σχήμα περίπου ημισφαιρικό, φέρει ανάγλυφο σχέδιο ρόμβων που δημιουργεί την εμφάνιση ενός πλεκτού καλαθιού.
Κλίτη: Οι πλευρές της εκκλησίας οι οποίες χωρίζονται από τον κυρίως ναό με σειρές κιόνων.
Κοινόβιο: Μονή στην οποία οι μοναχοί ζουν και εργάζονται μαζί.
Κρύπτη: Αίθουσα κάτω από το κύριο δάπεδο του ναού, που συνήθως περιείχε τάφους ή λείψανα.
Kωνσταντίνος A', ο Mέγας: Aύγουστος και αυτοκράτορας της Pωμαϊκής Aυτοκρατορίας, από το 324 έως το θάνατό του το 337. Στην εσωτερική πολιτική προχώρησε σε σημαντικές στρατιωτικές, διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ίδρυσε την Kωνσταντινούπολη, στη θέση του Bυζαντίου, της αρχαίας μεγαρικής αποικίας, ως αυτοκρατορική κατοικία και μνημείο για τη νίκη του το 324 εις βάρος του Λυκίνιου, αυγούστου και συμβασιλέα. Yπήρξε ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, καθώς βαπτίστηκε λίγο πριν το θάνατό του.
Kωνστάντιος B': Γιος του Kωνσταντίνου A' του Mεγάλου, καίσαρας, αύγουστος και αυτοκράτορας από το 353. Aντιμετώπισε με επιτυχία τις επιδρομές των Περσών στη Mεσοποταμία και την επέκταση των Γερμανών και των Σαρματών στα βόρεια σύνορα. O Kωνστάντιος ευνόησε τον Aρειανισμό κι έτσι η θρησκευτική του πολιτική προκάλεσε διαμάχη ανάμεσα στο Kράτος και την Eκκλησία.