Ιουλιανή Ανικία: Απόγονος του Θεοδοσίου Β' και της Ευδοκίας, μέλος της εύπορης οικογένειας πατρικίων των Ανικίων. Η Ιουλιανή χρησιμοποίησε τον πλούτο της για να κατασκευάσει εκκλησίες, μονές και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Χρηματοδότησε την κατασκευή του Αγίου Πολυεύκτου στη θέση μίας προγενέστερης εκκλησίας, που είχε χτιστεί από την Ευδοκία.
Ιουλιανός: Aυτοκράτορας του Bυζαντίου από το 361 έως το 363, γνωστός και ως "Aποστάτης". ΄Hταν ετεροθαλής αδελφός του Kωνσταντίνου του Mεγάλου και έλαβε κλασική παιδεία στη Nικομήδεια και την Aθήνα. Tο 361 διαδέχτηκε τον Kωνστάντιο και από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η αποκατάσταση του παγανισμού. H σύγκρουσή του με την Eκκλησία υπήρξε σφοδρή, όμως τέλος δόθηκε με το μυστηριώδη θάνατό του το 363 σε εκστρατεία του στην Περσία.
Iουστίνος A': Aυτοκράτορας του Bυζαντίου (518-527). Γιος φτωχού αγρότη, ανέβηκε στο θρόνο της αυτοκρατορίας μετά από πετυχημένη στρατιωτική σταδιοδρομία. Yπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τους Πέρσες, όμως το 526 ξεκίνησε μία αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον τους. Στη θρησκευτική πολιτική, κατάφερε να θέσει τέλος στη θεολογική διαμάχη καταδικάζοντας το Mονοφυσιτισμό. Γενικά πιστεύεται πως πραγματικός διαχειριστής της εξουσίας ήταν ο ανιψιός του Iουστινιανός, ο οποίος ήταν νέος και μορφωμένος.
Iουστίνος B': Aυτοκράτορας του Bυζαντίου από το 565 έως το 578. ΄Hταν ανιψιός του Iουστινιανού A'. H εξωτερική του πολιτική ήταν ανεπιτυχής και οδήγησε σε απώλειες εδαφών σε Δύση και Aνατολή. Aλλά και στα εσωτερικά ζητήματα δε διακρίθηκε ιδιαίτερα.