Εγκάρσιο κλίτος: Το κάθετο προς τον επιμήκη άξονα τμήμα της βασιλικής, το οποίο παρεμβάλλεται ανάμεσα στον κυρίως ναό και την αψίδα του ιερού.
Εξέδρα: Μεγάλη κόγχη.
Εξωνάρθηκας: Η εξωτερική στοά του ναού ανάμεσα στο νάρθηκα και το αίθριο.
Ερωτιδέας: Προσωποποίηση του έρωτα, που απεικονίζεται ως φτερωτό παιδί.
Ευδοκία: Αυτοκράτειρα φιλάνθρωπη που ανοικοδόμησε πολλούς ναούς στην αρχαία Παλαιστίνη. Ήταν κόρη του αθηναίου σοφιστή Λεόντιου και αρχικά ονομαζόταν Αθηναΐς. Προσηλυτίστηκε στο Χριστιανισμό πριν παντρευτεί το Θεοδόσιο Β' το 421. Το 441/442 χώρισε από τον αυτοκράτορα, αλλά της επιτράπηκε να διατηρήσει το αυτοκρατορικό της αξίωμα και να εγκατασταθεί στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε το 460.