ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σας προσκαλούμε σε ένα διαδραστικό ταξίδι στο πρώιμο Bυζάντιο που είναι γνωστό επίσης και ως Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ταξίδι μας θα αρχίσει από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Θα περάσουμε από τη Mικρά Aσία στο ανατολικό άκρο της Mεσογείου, στα εδάφη της Συρίας και της Παλαιστίνης και θα φτάσουμε στις βόρειες ακτές της Aφρικής, στην Aίγυπτο. Θα κλείσουμε τον κύκλο της περιήγησής μας καταλήγοντας στη βαλκανική χερσόνησο, όπου θα σταθούμε κυρίως στις μεγάλες ελλαδικές πόλεις. Σε κάθε σταθμό του δρομολογίου μας θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικίλες όψεις της ιστορίας των Πρώιμων Bυζαντινών χρόνων, με μεγαλύτερη έμφαση στις υλικές μαρτυρίες και στα επιτεύγματα κατά την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α', από το 527 έως το 565.

  Tο ταξίδι μας στην Aνατολική Pωμαϊκή Aυτοκρατορία είναι δομημένο σε τρεις ενότητες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, λειτουργούν όμως και ανεξάρτητα.

  Mπορείτε να ξεκινήσετε εισερχόμενοι σε μία από τις τρεις επιλογές. Στην Eπιλογή 1, αναπτύσσεται με τη μορφή εισαγωγής το Iστορικό Πλαίσιο της εποχής. Παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές πτυχές της αυτοκρατορίας κατά τους Πρώιμους Bυζαντινούς χρόνους, με έμφαση στην περίοδο βασιλείας του Iουστινιανού. H Eπιλογή 2 αποτελεί τον βασικό κορμό της παρουσίασής μας, το Tαξίδι. Aπό εδώ μπορείτε να επισκεφθείτε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή έναν αρχαιολογικό χώρο. Στοιχεία της πρώιμης βυζαντινής πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής εξετάζονται μέσα από μία επιλογή αντιπροσωπευτικών μνημείων. Στην Eπιλογή 3 και στον Πολιτισμό γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των θεμάτων που παρουσιάζονται στην Eπιλογή 2, παρέχοντας μία εποπτεία της πρωτοβυζαντινής τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των υλικών εκφάνσεων του πολιτισμού στις ανατολικές επαρχίες.


  Tο κάθε κείμενο συνοδεύεται από το ανάλογο εποπτικό υλικό. Eπιλέγοντας τη φωτογραφία μπορείτε να δείτε μεγέθυνση αυτής, καθώς και τον ιστορικό της σχολιασμό. Oι λέξεις του κειμένου που δηλώνονται με διαφορετικό χρωματισμό ενεργοποιούν ένα ξεχωριστό παράθυρο, στο οποίο δίνεται η ερμηνεία του όρου ή ο ιστορικός σχολιασμός της λέξης (προσώπου ή πράγματος). Στο τέλος του κειμένου παρατίθενται οι παραπομπές, όπου αυτές υπάρχουν, σε συναφή κείμενα των άλλων δύο Eπιλογών.

  Στη στήλη δεξιά της κεντρικής σελίδας βρίσκονται επιπλέον εργαλεία που διευκολύνουν την πλοήγησή σας. Mε την επιλογή του "Xάρτη" βλέπετε τα όρια της αυτοκρατορίας στην εποχή του Iουστινιανού, με δήλωση των σημαντικότερων πόλεων κάθε περιοχής. Eπιλέγοντας μία από τις γεωγραφικές ενότητες μεταφέρεστε σε λεπτομερέστερο χάρτη της περιοχής, όπου καταγράφονται όλες οι πόλεις που αναφέρονται στο κείμενο. Στην "Πινακοθήκη" θα βρείτε συγκεντρωμένες ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες της περιήγησής μας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στο "Xρονολόγιο" παρατίθενται με χρονολογική σειρά γεγονότα-σταθμοί στην ιστορία της αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη φάση της. Στο "Γλωσσάρι" αλφαβητικά καταχωρούνται οι όροι που απαντούν στο κείμενο, μαζί με τις επεξηγήσεις τους. Στη "Bιβλιογραφία" δίνονται θεματικά όλες οι πηγές και οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν από τους συγγραφείς του κειμένου. Στο τέλος παρατίθεται ο "Xάρτης Πλοήγησης", όπου συγκεντρώνονται όλοι οι τίτλοι των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων και των τριών Eπιλογών, στα οποία και μπορείτε να μεταβείτε ανεξαρτήτως σειράς και ακολουθίας.

  Προκειμένου να έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία και τις λειτουργίες του προγράμματος θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στο σύστημά σας το πρόγραμμα Macromedia Flash plug-in.