Σύμφωνα με τον Παχυμέρη, για την απελευθέρωση του Γουλιέλμου Β' Βιλλεαρδουίνου, η συνέλευση των κυράδων του Νίκλι παρέδωσε στο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο μεταξύ άλλων και το κάστρο του Γερακίου. Στην εικόνα, τμήματα του περιβόλου του κάστρου στο Γεράκι.
Σπάρτη, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Δημητριάδη-Καρποδίνη, Έ., Τα κάστρα της Πελοποννήσου, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1990, σ. 102, εικ. 88.
© ΥΠΠΟ