Η θέση της γυναίκας λιζίας στο πριγκιπάτο της Αχαΐας, ήταν ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, πάντα όμως στο πλαίσιο της ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Στην εικόνα, νόμισμα της Ελένης Αγγελίνας Κομνηνής, κυρίας της Καρύταινας.
Τζαμαλής, Π. Α., Τα νομίσματα της Φραγκοκρατίας 1184-1586, εκδ. Νούμμιο, Αθήνα 1981, σ. 60, αρ. 3.
Αθήνα, Ιδιωτική συλλογή