Χαρακτηριστική περίπτωση απόδοσης δικαιοσύνης στο πριγκιπάτο της Αχαΐας αποτελεί η δίκη της Μαργαρίτας του Πασσαβά. Στην εικόνα, το κάστρο του Πασσαβά.
Σπάρτη, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Δημητριάδη-Καρποδίνη, Έ., Τα κάστρα της Πελοποννήσου, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1990, σ. 245, εικ. 199.
© ΥΠΠΟ