Πηγές για την πολιτική ζωή του Μεσοπολέμου.
Έντυπη και χειρόγραφη παραγωγή.

H αναδίφηση στο πρόσφατο παρελθόν (ιδιαίτερα μετά τις αρχές του αιώνα που διανύουμε) γίνεται με προνομιακούς όρους όσον αφορά τον πλούτο και την πολυσχιδία των διαθέσιμων πηγών. O ήχος και η εικόνα, αποτυπωμένα σε διάφορες μορφές, έχουν προστεθεί στο δυναμικό των τεκμηρίων που προϋπήρχαν. Στις απόπειρες προσέγγισης όψεων του τομέα που αποκαλείται Πολιτική Ιστορία, μία από τις διακρίσεις που θα μπορούσε ίσως κάποιος να υιοθετήσει, είναι αυτή ανάμεσα σε πηγές ιδωτικού και δημόσιου χαρακτήρα.

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται μαρτυρίες σε συγκεκριμένη σχέση με το δρων υποκείμενο, όπως τα ημερολόγια, η αλληλογραφία και εν γένει τα αυτοβιογραφικά κείμενα. Στη δεύτερη περίπτωση, και προκειμένου για την υπό διαπραγμάτευση εποχή, συμπεριλαμβάνεται ο Tύπος (το σύνολο των εφημερίδων και των περιοδικών), διοικητικά έγγραφα, υπηρεσιακές αναφορές, τα πρακτικά της Bουλής, δημοσιευμένα νομοθετήματα κλπ.

Στα αποσπάσματα που ακολουθούν, μπορεί κανείς να διακρίνει, μέσα από τις διαφορετικές τυπολογίες, μερικές από τις πιο σημαντικές κειμενικές πηγές που αναφέρονται σε γεγονότα σταθμούς για την πολιτική ζωή στο Mεσοπόλεμο.