Αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Σεπτεμβρίου 1932

Κόμματα Ψήφοι % των
έγκυρων ψήφων
Έδρες % των
εδρών
Αντιβενιζελικά κόμματα 415.786 35,49 98 39,20
Λαϊκό Κόμμα 395.974 33,80 95 38
Κόμμα Ελευθεροφρόνων 18.591 1,59 3 1,20
Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι 1.221 0,10 - -
Βενιζελικά Κόμματα 617.911 52,74 131 52,40
Κόμμα Φιλελευθέρων 398.779 34,04 98 39,20
Προοδευτικό Κόμμα 97.836 8,35 15 6,00
Αγροτο-Εργατικό Κόμμα 69.057 5,89 8 3,20
Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα 44.798 3,82 6 2,40
Συντηρητικό Δημοκρατικό Κόμμα 7.145 0,61 2 0,80
Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι 305 0,03 2 0,80
Αγροτικό Κόμμα 72.311 6,17 11 4,40
Κομμουνιστικό Κόμμα 58.223 4,97 10 4,00
Υπόλοιπα Κόμματα 7.406 0,63 - -
Ελάσσονα Κόμματα 1511 0,13 - -
Ανεξάρτητοι Μεμονωμένοι 5895 0,50 - -
ΣΥΝΟΛΟ 1.171.637 100,00 250 100,00
====== ====== ========= === =====
Άκυροι Ψήφοι 4.346
Σύνολο Ψήφων 1.175.983

Ο πίνακας βασίζονται στις εκτιμήσεις του G. Mavrogordatos Stillborn Republic, Berkeley, 1982.