Οι σχέσεις που οργανώνονται στο χώρο των οικονομικών δραστηριοτήτων απογράφονται συνήθως σε μαρτυρίες, οι οποίες συνιστούν έκφραση τυπικών διαδικασιών που αφορούν οικονομικές συναλλαγές και περιστρέφονται, άμεσα ή έμμεσα, γύρω από το κράτος.

’λλοτε έχουμε να κάνουμε με ομιλίες στη Βουλή για οικονομικά θέματα ή με εκθέσεις εμπειρογνωμόνων πάνω σε οικονομικά ζητήματα. Άλλοτε πάλι πρόκειται για αναφορές πολιτών προς θεσμικούς φορείς όπως η Εθνική Τράπεζα ή για διάφορα συμβόλαια. Στο πλαίσιο αυτό ο λόγος ή οι διαφορετικοί λόγοι που αρθρώνονται από τους φορείς των σχέσεων αυτών απογράφεται συνήθως με τους ιδιαίτερους γλωσσικούς κώδικες που χαρακτηρίζουν το πεδίο των οικονομικών συναλλαγών και της πολιτικής εξουσίας, με την "επίσημη" δηλαδή γλώσσα κάθε εποχής.