Θήρα, Ακρωτήρι-Συγκρότημα Δ. "Τοιχογραφία της Άνοιξης".
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Οδυσσεύς, Υπουργείο Πολιτισμού (http://www.culture.gr/2/21/211/21121a/00/lk21a085.jpg)

© ΥΠΠΟ