Μήλος, Φυλακωπή II. Σχεδιαστική αναπαράσταση τμήματος τοιχογραφίας με χελιδονόψαρα. Υστεροκυκλαδική I περίοδος.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 5844. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Παπαθανασόπουλος, Γ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Νεολιθικά-Κυκλαδικά, Εκδοτικός οίκος "Μέλισσα", Αθήνα 1981, σ. 179, εικ. 101.

© ΥΠΠΟ