Θήρα, Ακρωτήρι-Συγκρότημα Β. Τμήμα τοιχογραφίας με αντιλόπες (δωμάτιο Β1).
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Doumas, Ch., The Wall-Paintings of Thera, The Thera Foundation-P.M. Nomikos, Athens 1992, σ. 117, εικ. 83.

© ΥΠΠΟ