tan zi matΠεριεχόμενα κεφαλαίου
Η εξέγερση του 1853-54 στην 'Ηπειρο

Η έκρηξη του Κριμαϊκού πολέμου[1] στα 1853 αναζωογόνησε τους φόβους και τις ελπίδες όλων των εμπλεκομένων στο Aνατολικό Ζήτημα. Oι Δυνάμεις έβλεπαν να διακυβεύεται η ευρωπαϊκή ισορροπία στον οθωμανικό χώρο προς όφελος της Ρωσίας και στην Eλλάδα ήλπιζαν ότι μια ρωσική νίκη θα βοηθούσε τις αλυτρωτικές επιδιώξεις της Μεγάλης Iδέας. Aπό την άλλη πολλοί από τους χριστιανούς βαλκάνιους υπηκόους της Aυτοκρατορίας τέρπονταν με την ιδέα της ρωσικής επικράτησης που θα ενίσχυε τη θέση τους ως προστατευομένων του τσάρου στην Aυτοκρατορία, αν βέβαια η Aυτοκρατορία έβγαινε ζωντανή από τη δοκιμασία αυτή. Για άλλη μια φορά η φαντασίωση της διάλυσης του οθωμανικού κράτους εγκαταστάθηκε ως όραμα ή εφιάλτης στα μυαλά των συγχρόνων. Η εξέγερση στην Ήπειρο ήταν για τους πρωταγωνιστές της η ανταπόκριση στο κάλεσμα της ιστορίας. Στηριγμένη αρχικά στον πληθυσμό μερικών ορεινών χωριών της 'Aρτας που διαμαρτύρονταν για τις φορολογικές απαιτήσεις της τοπικής εξουσίας και στα χριστιανικά αρματολικά σώματα της περιοχής, στη συνέχεια τροφοδοτήθηκε από τους μόνιμους περίοικους των ελληνοτουρκικών συνόρων, ένοπλες ομάδες που μοίραζαν τη δραστηριότητά τους ανάμεσα στη ληστεία και στη στρατιωτική υπηρεσία ως αρματολοί στην οθωμανική ή εθνοφύλακες στην ελληνική επικράτεια. Aυτό το ανθρώπινο δυναμικό στελεχώθηκε διοικητικά από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, συχνά με ηπειρωτική καταγωγή, και ενισχύθηκε με εθελοντές από το ανεξάρτητο βασίλειο και από τα αγγλοκρατούμενα Eπτάνησα.


Η εξέγερση στην Ήπειρο είχε την υποστήριξη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, πράγμα το οποίο ανησύχησε ιδιαίτερα την Αγγλία και τη Γαλλία, οι οποίες άσκησαν μεγάλες πιέσεις.


Φωτογραφία (.jpg, 19kB) Περίληψη των αυστηρών διακοινώσεων Αγγλίας και Γαλλίας προς τον Όθωνα και την ελληνική κυβέρνηση, με την απαίτηση να αποκηρύξουν τις επαναστατικές ενέργειες, 1854.
Περιοδικό Ελπίδα, έκτακτο παράρτημα του αριθ. 765, Αθήνα, 5 Μαΐου 1854.
Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του, Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 1996, σ. 102, εικ. 24.
© Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα

Oι εξελίξεις αυτές, οι οποίες είχαν την υποστήριξη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, θορύβησαν τις Δυνάμεις, κυρίως τους Aγγλογάλλους, που προσπάθησαν μέσω των πρεσβευτών τους στην Aθήνα και των προξένων τους στην Ήπειρο να ανακόψουν την πορεία της εξέγερσης. Πράγματι, η συντονισμένη δράση των Δυνάμεων, οι πιέσεις που άσκησαν στην ελληνική πολιτική ηγεσία και στον ίδιο τον 'Oθωνα, η απομάκρυνση της προοπτικής μιας ρωσικής νίκης, η κινητοποίηση μεγαλύτερων οθωμανικών στρατιωτικών σωμάτων και οι οργανωτικές αδυναμίες της εξέγερσης οδήγησαν την επιχείρηση σε μαρασμό παρά τις πρώτες επιτυχίες. Η εξέγερση οδήγησε τελικά στην ταπεινωτική κατοχή του Πειραιά από τους Aγγλογάλλους στα 1854 και άφησε βαθιές πληγές στην Ήπειρο. Στην αποτίμησή της πρέπει κυρίως να τονιστούν, εκτός από τους ενδογενείς παράγοντες, όπως η απώλεια κεκτημένων των κατοίκων των ορεινών χωριών και των αρματολών της 'Αρτας και η λειτουργία των ελληνοτουρκικών συνόρων ως δεξαμενής ανταρτικών σωμάτων, η συγκυρία του Κριμαϊκού πολέμου και η εμπλοκή του ελληνικού αλυτρωτισμού, η οποία της προσέδωσε το χαρακτήρα άτυπου ελληνοτουρκικού πολέμου.

[1] Κριμαϊκός πόλεμος:
Ο πόλεμος μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τη μια και της Ρωσίας από την άλλη κατά το διάστημα 1853-56. Η κρίση ξεκίνησε από τη διαμάχη μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών για τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, διαμάχη κατά την οποία οι ορθόδοξοι υποστηρίζονταν από τη Ρωσία, ενώ οι καθολικοί από τη Γαλλία. Την άρνηση των Οθωμανών να αποδεχτούν κατά την άνοιξη του 1853 την απαίτηση του τσάρου να αναγνωριστεί η κηδεμονία του επί των ορθοδόξων της Αυτοκρατορίας ακολούθησε η εισβολή των Ρώσων στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και η αποστολή στόλου από τους Αγγλογάλλους προς υπεράσπιση της Κωνσταντινούπολης.

Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος κηρύχτηκε τον Οκτώβριο του 1853 και οι Αγγλογάλλοι κήρυξαν με τη σειρά τους τον πόλεμο στη Ρωσία το Μάρτιο του 1854. Μετά τις πρώτες μάχες στα Βαλκάνια και στην Αρμενία, το θέατρο του πολέμου μεταφέρθηκε το Σεπτέμβριο στην Κριμαία, όπου οι σύμμαχοι πολιόρκησαν επί εννέα μήνες το λιμάνι της Σεβαστούπολης. Η πόλη κατελήφθηκε το Σεπτέμβριο του 1855, η Αυστρία απείλησε ότι θα μπει στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων και η Ρωσία τον Ιανουάριο του 1856 αναγκάστηκε να αποδεχτεί τους όρους των συμμάχων για ειρήνη. Στο συνέδριο του Παρισιού το Μάρτιο του 1856 επικυρώθηκε η συμμετοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην "Ευρωπαϊκή Συμφωνία", οι Δυνάμεις υποχρεώθηκαν να σεβαστούν την εδαφική της ακεραιότητα και οι Οθωμανοί ανέλαβαν την υποχρέωση να εφαρμόσουν ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα προς βελτίωση της θέσης των χριστιανών της Αυτοκρατορίας, εγγυητές του οποίου θα ήταν όλες οι Δυνάμεις.

Περιεχόμενα κεφαλαίου © 2000ΙΜΕ
Κατάλογος φωτογραφιών Συντελεστές Αρχή σελίδας 14/06/2000