ΙΜΕΠαροικιακός Ελληνισμός

Συντελεστές

Το πρόγραμμα "Παροικιακός Ελληνισμός" σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 4η Oμάδα Δημιουργικού του Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου του ΙΜΕ:

Η έρευνα και συγγραφή των κειμένων της παρουσίασης έγιναν από τους:

Η επιμέλεια των κειμένων έγινε από τη Στεφανία-Μαρκέλλα Παπακώστα και τον Βαγγέλη Χάλκο.

Η οργάνωση της παραγωγής έγινε από τον Προϊστάμενο Tμήματος Eφαρμογών Διαδικτύου Ηλία Χατζή.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους συνεργάτες του ΙΜΕ:

Η άδεια χρήσης όλων των εικόνων, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρουσίαση, είναι ευγενική παραχώρηση των παρακάτω φορέων και προσώπων:


Παροικιακός Ελληνισμός