Θάσος - Βουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριο που χρονολογείται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Σύμφωνα με αποσπασματικά σωζόμενη επιγραφή που βρέθηκε σε τμήμα της ανωδομής, η ίδρυση του κτηρίου αποδίδεται στον Θερσίλοχο.

Στη μέση της βόρειας πλευράς τέσσερις βαθμίδες οδηγούσαν στον δωρικού ρυθμού προθάλαμο, μέσω του οποίου γινόταν η μετάβαση στην αίθουσα συνεδριάσεων. Στο κέντρο της, που όριζαν 16 κίονες ιωνικού ρυθμού, υπήρχε άνοιγμα της οροφής για το φωτισμό και εξαερισμό του χώρου. Στους τρεις τοίχους είχαν τοποθετηθεί, περιμετρικά, ξύλινα καθίσματα.

Σώζονται τα θεμέλια, βάσεις κιόνων και τμήματα της ανωδομής.

Eπιστροφή