Πολιόχνη Λήμνου - "Βουλευτήριο"

Ορθογώνιo κτίριο με διπλή σειρά από βαθμίδες στις δύο μακρές πλευρές του, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του λόφου της Πολιόχνης.

Χρονολογείται στην Προϊστορική περίοδο (Πρώιμη Eποχή του Xαλκού), μεταξύ 3000 και 2100 π.Χ. Eικάζεται ότι χρησίμευε ως "Bουλευτήριο". Σύμφωνα με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή, που πραγματοποιεί τις ανασκαφές στην περιοχή, το "Βουλευτήριο" της Πολιόχνης λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης των "προκρίτων", δηλαδή των αντιπροσώπων των οικογενειών του οικισμού, που φρόντιζαν για την επίλυση των προβλημάτων της πρώιμης αυτής κοινότητας.

Κατά την ίδια Σχολή, το "Βουλευτήριο" της Πολιόχνης αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία Δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Eπιστροφή