Δωδώνη - Βουλευτήριο

Ορθογώνιο κτήριο κοντά στο Πρυτανείο. Η ίδρυσή του χρονολογείται βάσει επιγραφών στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

Αναστηλώθηκε για πρώτη φορά μετά από ολική καταστροφή, κατά την εισβολή των Αιτωλών το 219 π.Χ., και για δεύτερη φορά μετά την εισβολή των Ρωμαίων το 167 π.Χ. Τα εδώλια κάλυπταν τη νότια πλευρά της αίθουσας συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα η εσωτερική υποστύλωση της στέγης να μεταφερθεί στο βόρειο μισό του χώρου, με έξι κίονες ιωνικού ρυθμού.

Σώζονται, εκτός από θεμέλια, ένας εσωτερικός κίονας στα νοτιοδυτικά, ένας βωμός και μία βάση αγάλματος.

Eπιστροφή