Παρουσιάσεις - Infokiosk

      
Το τμήμα Διαδικτύου και Πολυμέσων δημιουργεί ψηφιακές παρουσιάσεις με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες και το έργο του Ιδρύματος. Οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται από στελέχη του Ιδρύματος σε ανάλογες εκδηλώσεις (συνέδρια, εκθέσεις, ομιλίες) ή είναι διαδραστικές, με τη μορφή σημείων ενημέρωσης (Infokiosk). Είναι προσβάσιμες για το κοινό στους χώρους του «Ελληνικού Κόσμου» ή όπου έχει παρουσία το Ίδρυμα.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ