Έργα

Το τμήμα Διαδικτύου και Πολυμέσων δημιουργεί διαδικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές ιστορικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, που είτε λειτουργούν αυτόνομα είτε πλαισιώνουν εκθέσεις και δράσεις του Ιδρύματος. Επίσης, καλύπτει με οπτικοακουστικό υλικό τη δημόσια παρουσία του ΙΜΕ και ασχολείται με μια σειρά άλλων έργων που αφορούν προϊόντα και παραγωγές του.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ