Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού αξιοποιεί τις τεχνολογίες του διαδικτύου και των πολυμέσων για την προβολή του έργου του, που αφορά την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό στη διαχρονία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Διαδικτύου, Πολυμέσων & Κινηματογραφικών Παραγωγών δημιουργήθηκε το 1997 και έκτοτε ασχολείται με την παραγωγή άρτιων διαδραστικών εφαρμογών, δικτυακών κόμβων και κινηματογραφικών βίντεο

Συγκεκριμένα, το Ίδρυμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες αυτές στους εξής τομείς:

 
  
     
 
          
 
          
 
              copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ