Σύλλογος Φίλων

Κυριακή,
21 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Είσοδος Μαυρομιχαλαίων στην Καλαμάτα, 23 Μαρτίου 1821

Στις 23 Μαρτίου 1821 οι Μαυρομιχαλαίοι εισήλθαν στην Καλαμάτα επικεφαλής επαναστατικής δυνάμεως. Στις 24 Μαρτίου τελέστηκε υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη δέηση υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος. Στη συνέχεια, ο Μαυρομιχάλης συνέστησε επαναστατική επιτροπή, την οποία ονόμασε «Μεσσηνιακήν Γερουσίαν εν Καλαμάτα». Στις 25 Μαρτίου η Γερουσία κοινοποίησε προς τις Μεγάλες Δυνάμεις έγγραφο με το οποίο τις πληροφορούσε για την έναρξη του επαναστατικού αγώνα. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ