Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Κυριακή,
21 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Αριστοφάνης

Το 445 π.Χ. γεννήθηκε στο δήμο Κυδαθηναίων ο κύριος εκπρόσωπος της αρχαίας αττικής κωμωδίας και κορυφαίος κωμικός ποιητής της Αρχαιότητας Αριστοφάνης. Έζησε στην Αθήνα την περίοδο ακμής της υπό τον Περικλή, αλλά βίωσε και τις επιπτώσεις του εικοσαετούς Πελοποννησιακού πολέμου. Ένθερμος υποστηρικτής της ειρήνης, σατίριζε στο έργο του τα φιλόδοξα πολιτικά σχέδια των δημαγωγών, ενώ παράλληλα καυτηρίαζε τις καινοτόμους θεωρίες των σοφιστών, και ιδιαίτερα του Σωκράτη. Από τα συνολικά σαράντα τέσσερα έργα που συνέγραψε έχουν διασωθεί έντεκα. Μερικά από τα γνωστότερα είναι ο «Πλούτος», η «Ειρήνη», οι «Όρνιθες», η «Λυσιστράτη». 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ