ΕΡΓΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δεδομένου του σκοπού του Ιδρύματος, είναι κατανοητό ότι το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει κεντρικό και πολυσχιδή ρόλο σε όλες τις παραγωγές του. 'Αλλοτε παρέχει την ιστορική πληροφορία και τεκμηρίωση, άλλοτε ασχολείται με την ιστορική επιμέλεια και άλλοτε αναπτύσσει τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανάπτυξη καινοτόμων έργων.

Στις επόμενες σελίδες παρουσίαζονται κάποια από τα έργα και τις εργασίες του τμήματος, καθώς και η συνεισφορά του σε έργα και προγράμματα άλλων τμημάτων.

 
      
 
 
      
      
      
 
      
copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ