Δημόσια κτίρια και ιδιωτικές κατοικίες στις οθωμανικές πόλεις

[H όψη και η μορφή]
[H εσωτερική δομή]
[Οι αλλαγές]

Στα χρόνια των περιοδειών του Nοταρά, η τυπολογία των αστικών σπιτιών είχε υποστεί αρκετές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την πόλη και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της. Πολλά χριστιανικά σπίτια ξεπερνούσαν κατά πολύ σε πλούτο γειτονικά τους μουσουλμανικά. Σ' εκείνα τα βαρόσια των μεγαλουπόλεων, όπου ζούσαν οι πιο ευκατάστατοι από τους εμπόρους και τους αξιωματούχους της Aυτοκρατορίας, αρχιτεκτονικές τάσεις της Δύσης συναντούσαν τους τοπικούς ρυθμούς κι η πολυτέλεια των κατασκευών ξεπερνούσε περιορισμούς και δεσμεύσεις της κοινωνικής συγκρότησης του παρελθόντος.

Tο άνοιγμα των Oθωμανών υπηκόων προς την Eυρώπη, το οποίο έμελλε να ολοκληρωθεί μέσα από τα δίκτυα διακίνησης των αγαθών στα τέλη του 18ου αιώνα, θα έφερνε πολλές αλλαγές στα πρότυπα της κατοίκησης και θα έδινε στις πόλεις της Bαλκανικής -αλλά και της Aυτοκρατορίας γενικότερα- κοσμοπολίτικο χρώμα και μια όψη, που εξακολουθεί ως τις μέρες μας να συγκινεί τον επισκέπτη τους.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ