Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία

Tοπογραφία αρχαιολογικού χώρου Oλυμπίας

 

Βουλευτήριο

Εκτός Άλτης, κατά μήκος του νοτίου περιβόλου του ιερού, ανατολικά του Λεωνιδαίου και πολύ κοντά στη βορινή πλευρά της Νότιας Στοάς, βρίσκεται το Βουλευτήριο. Πρόκειται για την έδρα του ανωτάτου συμβουλίου της Βουλής, όπου ήταν στημένος και ο βωμός με το άγαλμα του Oρκίου Δία. Εκεί, πριν την έναρξη των αγώνων, έδιναν όρκο οι αθλητές ότι κατά τη διάρκειά τους θα τηρήσουν τους κανονισμούς. Το κτήριο κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη, στην Αρχαϊκή περίοδο, χτίστηκαν τα δύο παραλληλόγραμμα κτήρια με την αψιδωτή δυτική πλευρά, τις εσωτερικές κιονοστοιχίες και την ιωνική κιονοστοιχία στην πρόσοψη, τα οποία σε δεύτερη φάση, στην Κλασική εποχή, ενώθηκαν μεταξύ τους με την κατασκευή μίας στοάς και ενός τετράγωνου κτίσματος ανάμεσά τους.