Βάση αρχαίων Ολυμπιονικών

Μπορείτε να ερευνήσετε τη Βάση Δεδομένων των Ολυμπιακών Αγώνων για να ανακαλύψετε ποιός κέρδισε έναν αγώνα μια συγκεκριμένη χρονιά, καθώς επίσης και την πόλη από την οποία προερχόταν. Τέλος μπορείτε να δείτε ένα χάρτη όπου συμειώνονται οι πόλεις των Ολυμπιονικών.
Στο κάτω μέρος της σελίδας δίνονται οδηγίες για την έρευνα της Βάσης Δεδομένων.

263 Ολυμπιάδες, περισσότερα από 32 αγωνίσματα, περισσότερες από 170 πόλεις, περισσότεροι από 600 Ολυμπιονίκες,
941 Νίκες

 

Επιλέξτε Άθλημα:


και μια Ολυμπιάδα:
ή μια ολόκληρη περίοδο:Αρχαϊκή περίοδος
776 π.Χ. - 480 π.Χ.


Κλασική περίοδος
480 π.Χ. - 323 π.Χ.

Ελληνιστική περίοδος
323 π.Χ. - 146 π.Χ.

Ρωμαϊκή περίοδος
146 π.Χ. - 369 μ.Χ.

Οδηγίες για την έρευνα της Βάσης Δεδομένων Ολυμπιακών

Μπορείτε να ερευνήσετε τη Βάση Δεδομένων των Ολυμπιακών Αγώνων για να ανακαλύψετε ποιος κέρδισε έναν αγώνα μια συγκεκριμένη χρονιά, και την πόλη από την οποία προερχόταν Μπορείτε επίσης να δείτε να δείτε μια γραφική αναπαράσταση των πόλεων των νικητών.

Πρώτα επιλέξτε το επιθυμητό άθλημα στο οποίο αγωνίζονταν οι αθλητές στον κατάλογο όλων των αθλημάτων, στην κορυφή. Η προεπιλογή είναι να φαίνονται όλα τα αθλήματα.

Στη συνέχεια επιλέξτε Ολυμπιάδα. Υπάρχουν δύο τρόποι να δείτε τους ολυμπιονίκες.

Ο πρώτος είναι να επιλέξετε μια συγκεκριμένη χρονιά στον χρονολογικό πίνακα αριστερά και μετά επιλέξτε 'Αποτελέσματα για μία Ολυμπιάδα'

Ο δεύτερος τρόπος να δείτε τους ολυμπιονίκες είναι να επιλέξετε κάποιο από τα τέσσερα εικονίδια των διαφόρων περιόδων των Ολυμπιακών Αγώνων. Για παράδειγμα, επιλέξτε το εικονίδιο της Κλασικής περιόδου για να δείτε τους ολυμπιονίκες της Κλασικής περιόδου.


Συμβουλές:

- Το αρχείο των ολυμπιονικών είναι ελλιπές, γι' αυτό κάποιες συγκεκριμένες έρευνες μπορεί να αποτύχουν. Επίσης, κάποια αγωνίσματα ακυρώθηκαν, κι έτσι οι νικητές δεν καταγράφηκαν.
- Κάποια αγωνίσματα εμφανίστηκαν και άλλα εξαφανίστηκαν με την πάροδο του χρόνου.

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

¶λλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία