ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Πυγμαχία

Ακόντιο

Πένταθλο

Δίσκος

Άλμα

Δρόμος

Ιππικοί αγώνες

Κανόνες

Χαρακτηριστικά

Παγκράτιον

Πάλη

Κήρυκες/Σαλπιγκτές

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΗ & ΑΓΩΝΕΣ

Ο ηνίοχος

Ο επιτυχημένος ηνίοχος έπρεπε να οδηγεί το άρμα χωρίς να λοξοδρομεί, πράγμα δύσκολο, ιδιαίτερα στο τέθριππο, να γνωρίζει καλά τη χρήση του μαστιγίου και να κρατάει τα ηνία με ασφάλεια, ώστε να αποφεύγει τη σύγκρουση ή την πτώση από το άρμα στη στροφή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, μέλημα του ηνιόχου ήταν να εκμεταλλευτεί την εσωτερική πλευρά του ιπποδρόμου, έτσι ώστε να καλύψει τη μικρότερη απόσταση. Με βάση τις παραστάσεις σε αγγεία, οι αναβάτες ίππευαν γυμνοί χωρίς εφίππιο και αναβολείς, κρατώντας τα ηνία και το μαστίγιο.

Οι ηνίοχοι δεν ήταν οι ιδιοκτήτες των αλόγων, αλλά ίππευαν επί πληρωμή για λογαριασμό των τελευταίων. Νικητής ανακηρυσσόταν ο ιδιοκτήτης του αλόγου και ως έπαθλο λάμβανε τον κότινο, ενώ ο ιππέας ή ο ηνίοχος στεφανωνόταν με μία μάλλινη ταινία. Για αυτό το λόγο έχουν υπάρξει περιπτώσεις που αναδείχτηκαν ολυμπιονίκες γυναίκες (Κυνίσκη) καθώς και παιδιά ή πόλεις (Άργος, Θήβες). Tα ζώα που κέρδιζαν στους αγώνες τα στεφάνωναν επίσης με μάλλινη ταινία και τους απέδιδαν ιδιαίτερες τιμές.

Ξακουστοί ηνίοχοι ήταν ο Αντίκερις από την Κυρήνη, ο Κάρρωτος, ηνίοχος του βασιλιά της Κυρήνης Αρκεσιλάου, ο Χρόμιος, του τυράννου των Συρακουσών Ιέρωνα, ο Φίντις, του Αγησία από τις Συρακούσες, και ο Αθηναίος Νικόμαχος, του Ξενοκράτη από τον Ακράγαντα.

 

Τοπογραφία:
Σύντομη περιγραφή των μνημείων στην αρχαία Ολυμπία

3D αναπαραστάσεις:
Oρισμένα από τα σημαντικότερα κτήρια της αρχαίας Ολυμπίας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

VRML:
Tρισδιάσταση αναπαράσταση του ναού του Δία στην αρχαία Ολυμπία.

Άλλοι αγώνες:
Σύντομη αναφορά σε άλλους γνωστούς αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

Σε πρώτο πρόσωπο:
Ο νεαρός Αρίστωνας περιγράφει τη δική του εμπειρία στους Ολυμπιακούς αγώνες

Βάση Ολυμπιονικών:
Κατάλογος Ολυμπιονικών ανά αγώνισμα και Ολυμπιάδα

Ενδεικτικές πηγές

Βιβλιογραφία