Κόμβοι Διαδικτύου

Το Διαδίκτυο δίνει άπειρες δυνατότητες για άμεση μεταφορά πληροφοριακών δεδομένων, στοιχείο που αξιοποιεί το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Ο δικτυακός τόπος του ΙΜΕ περιλαμβάνει:
  • κόμβους με γενικές πληροφορίες για το Ίδρυμα, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τις παραγωγές του (www.ime.gr)
  • ιστορικές παρουσιάσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-history.gr, που αποτελούν παγκόσμια πηγή εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού
  • την παρουσίαση του Πολιτιστικού Κέντρου «Ελληνικός Κόσμος» (www.hellenic-cosmos.gr)
  • την Εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) (www.ehw.gr) και την Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου (www.egeonet.gr).

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ