Πολυμεσικά εκθέματα

Τα διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα που δημιουργούνται για τις  εκθέσεις του «Ελληνικού Κόσμου» χαρακτηρίζονται από ευχρηστία και απλότητα, ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να αντλούν την επιθυμητή πληροφορία εύκολα και γρήγορα. Πριν από την τελική τους ένταξη στο μουσειακό χώρο αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες, για να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία τους.

  
     
 
 
          
 
          
 
              copyright © 2007 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ