Σύλλογος Φίλων

Παρασκευή,
19 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Πολιορκία της Τύρου από το Μέγα Αλέξανδρο

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 332 π.Χ., μετά τη νικηφόρα προέλαση στη Μικρά Ασία και έχοντας νικήσει το Δαρείο στην πεδιάδα της Ισσού, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε έξω από τα τείχη της Τύρου, σημαντικής πόλης στην ανατολική ακτή της Μεσογείου. Η Τύρος δεν επέτρεψε την είσοδο του Μακεδόνα ηγεμόνα, θέλοντας να κρατήσει ουδετερότητα στις πολεμικές επιχειρήσεις του τελευταίου εναντίον των Περσών. Η πολιορκία της πόλης κράτησε επτά μήνες. Μετά την άλωση της Τύρου ο Μέγας Αλέξανδρος προχώρησε θριαμβευτικά προς την Αίγυπτο, όπου έγινε δεκτός ως ελευθερωτής και τιμήθηκε ως γιος του Δία. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ