«Θόλος»

Παρασκευή,
15 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Θερίσου κίνημα

«O κρητικός λαός, συνελθών σήμερον, την 10ην Μαρτίου 1905, κηρύττει ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτικήν αυτού ένωσιν μετά του Βασιλείου της Ελλάδος εις μίαν αδιαίρετον, ελευθέραν, συνταγματικήν πολιτείαν». Η άρνηση του πρίγκιπα Γεώργιου, Ύπατου Αρμοστή στην Κρήτη, να συνδιαλαγεί με τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις της νήσου, που εκπροσωπούνταν από το σύμβουλο δικαιοσύνης Ελευθέριο Βενιζέλο, οδήγησε στην κήρυξη ένοπλου επαναστατικού κινήματος στις 10 Μαρτίου 1905 στο χωριό Θέρισος, με αιτήματα την Ένωση και την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος. Ηγέτες του κινήματος ήταν οι Eλευθέριος Bενιζέλος, Kωνστανίνος Φούμης και Kωνστανίνος Mάνου.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ