Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Τρίτη,
16 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Αναγόρευση Γεωργίου Α΄ σε βασιλιά των Ελλήνων

Στις 18 Μαρτίου 1863 ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Ζηνόβιος Βάλβης ανακοίνωσε στην Εθνική Συνέλευση ότι οι τρεις Μεγάλες Δυνάμεις πρότειναν ως βασιλιά τον πρίγκιπα Γουλιέλμο-Γεώργιο. Η συνέλευση αμέσως εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα: «Η εν Αθήναις Β΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις αναγορεύει παμψηφεί τον πρίγκιπα της Δανίας Χριστιανόν-Γουλιέλμον-Φερδινάνδον-Αδόλφον-Γεώργιον, δευτερότοκον υιόν του πρίγκιπος Χριστιανού της Δανίας, συνταγματικόν βασιλέα των Ελλήνων υπό το όνομα: Γεώργιος Α΄ Βασιλεύς των Ελλήνων». 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ