Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τρίτη,
16 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
28η Οκτωβρίου 1940

Στις 28 Oκτωβρίου του 1940 απεστάλη ιταλικό τελεσίγραφο προς την ελληνική κυβέρνηση, που απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό έδαφος και τον έλεγχο πολλών στρατηγικών σημείων της χώρας. H απόρριψη του ταπεινωτικού τελεσιγράφου από τον Ιωάννη Μεταξά, γεγονός που συνέπιπτε με την κοινή ελληνική βούληση, οδήγησε στην αυτόματη κήρυξη του πολέμου στην Eλλάδα από τους Ιταλούς, ο οποίος διεξάχθηκε στα βουνά της Hπείρου και της Αλβανίας, καθιστώντας εφικτή όχι μόνο την αποτελεσματική απόκρουση των ιταλικών στρατευμάτων αλλά και μια θεαματική αντεπίθεση των Ελλήνων μέσα στο αλβανικό έδαφος. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ