Οι δούλες που διέμεναν στο σπίτι βοηθούσαν τη χωρική στις οικιακές εργασίες. Μια από τις κύριες ασχολίες τους ήταν η υφαντουργία. Στην εικόνα αττική μελανόμορφη λήκυθος, η οποία αποδίδεται στο ζωγράφο Άμαση, με παράσταση γυναικών που υφαίνουν στον αργαλειό. Β' μισό 6ου αιώνα π.Χ.

The Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1931 (31.11.10)

Photograph © 1999 The Metropolitan Museum of Art