Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού


Εκδόσεις των προγραμμάτων πλοήγησης

Ο κόμβος 'Παροικιακός Ελληνισμός' έχει σχεδιαστεί για την έκδοση 4 των Netscape Navigator και Microsoft Internet Explorer. Αν χρησιμοποιείτε παλαιότερες εκδόσεις των προγραμμάτων αυτών, χάνετε ένα μεγάλο μέρος του σύγχρονου διαδίκτυο. Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν απλώς επιθυμείτε να διαβάσετε τα κείμενα της παρουσίασης, αυτά διατίθενται και σε απλούστερη μορφή (μόνο κειμένο ή κειμένο και φωτογραφίες), προσπελάσιμα από όλα τα προγράμματα πλοήγησης.

Χρώματα

Αν ο υπολογιστής σας μπορεί να εμφανίσει μόνο 256 χρώματα ή λιγότερα, υποβαθμίζεται η ποιότητα των γραφικών όχι μόνο του διαδίκτυο αλλά και πολλών προγραμμάτων. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές μπορούν να δείξουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια διαφορετικά χρώματα στην οθόνη τους. Πιθανότατα να έχετε ρυθμίσει λάθος τις σχετικές παραμέτρους του υπολογιστή σας. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού σας συστήματος.

Ανάλυση

Το παράθυρο του προγράμματος πλοήγησης συνιστάται να είναι τουλάχιστον 800x600 pixel. Αν είναι μικρότερο και εμφανίζεται οριζόντιο scroll bar, μεγαλώστε το. Όλοι οι σύγχρονοι υπολογιστές μπορούν να υποστηρίξουν αυτή την ανάλυση. Μελετήστε το εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για να ρυθμίσετε την οθόνη σας.

Ελληνικά

Για να διαβάσετε ελληνικά σε αυτό τον κόμβο πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ελληνικές γραμματοσειρές στον υπολογιστή σας και να ορίσετε στο πρόγραμμα πλοήγησης τη χρήση της κωδικοσελίδας Greek ISO-8859-7. Αν ο υπολογιστής σας δεν υποστιρίζει τη συγκεκριμένη κωδικοσελίδα, δοκιμάστε τις ELOT-928 ή Windows-1253. Η ρύθμιση αυτή γίνεται στο Netscape 4 από το μενού View και το υπομενού Encoding. Αν πάρα ταύτα δεν βλέπετε ελληνικά, ελέγξτε και τις ρυθμίσεις στα Cascade Style Sheets. Έχετε υπόψη σας ότι συνήθως το πρόβλημα λύνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί Reload ή Refresh του browser.

Javascript

H Javascript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στους δημιουργούς των σελίδων του διαδίκτυο. Ο 'Παροικιακός Ελληνισμός' απαιτεί την Javascript και για την πλοήγηση, άρα πρέπει οπωσδήποτε να την ενεργοποιήσετε.
Στον Netscape 4, πηγαίνετε στο μενού Edit, επιλέξτε Preferences, μετά Advanced, και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Enable Javascript είναι τσεκαρισμένη. (Και επί τη ευκαιρία τσεκάρετε και το Enable style sheets).
Στον Internet Explorer 4 or 5, ανοίξτε το παράθυρο Internet options (από το μενού Tools στον IE5, ή από το μενού View στον IE4). Επιλέξτε Security και στη συνέχεια Custom. Κινηθείτε μέσα στη λίστα με τις επιλογές έως ότου βρείτε την επιλογή Scripting και την υποεπιλογή Active Scripting. Επιλέξτε Enable.

Cascade Style Sheets

Τα Cascade Style Sheets (ή CSS) είναι μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει τον πλουσιότερο σχεδιασμό των σελίδων του διαδίκτυο. Ο 'Παροικιακός Ελληνισμός' χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία και είναι απαραίτητη για να περιηγηθείτε στο κόμβο. Αν διαθέτετε Netscape 4, για να ενεργοποιήσετε τα CSS, πηγαίνετε στο μενού Edit, επιλέξτε Preferences, μετά Advanced, και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές Enable Javascript και Enable style sheets είναι τσεκαρισμένες.
H τεχνολογία CSS όμως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σωστή εμφάνιση των ελληνικών. Αν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα στον Netscape 4, πηγαίνετε στο μενού Edit, επιλέξτε Preferences, μετά Fonts, και τσεκάρετε την επιλογή Disable dynamic fonts.

Επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα του κόμβου
'Παροικιακός Ελληνισμός'