Πριήνη - Bουλευτήριο και Πρυτανείο

Ορθογώνιο οικοδόμημα που μαζί με το παρακείμενο Πρυτανείο βρίσκεται βορειοανατολικά της Αγοράς. Εικάζεται πως ήταν η έδρα της Βουλής ή το Εκκλησιαστήριο, αφού η πόλη ήταν μικρή και άρα η Εκκλησία του Δήμου ήταν ένα ολιγομελές σώμα. Η ίδρυσή τους ανάγεται στο χρονικό διάστημα τέλη 4ου - β΄ μισό του 2ου αι. π.Χ.

Το Πρυτανείο, έδρα των Πρυτάνεων που είχαν την ανώτερη εκτελεστική εξουσία, γνώρισε δύο οικοδομικές φάσεις. Το αρχικό ορθογώνιο σχέδιο της ελληνιστικής περιόδου υπέστη μετατροπές κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Το κτήριο απέκτησε εσωτερική, τετράγωνη περίστυλη αυλή που περιστοιχιζόταν από δωμάτια κατά μήκος των τριών πλευρών.

Το Bουλευτήριο, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα βουλευτήρια της αρχαιότητας, ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον τύπο του Bουλευτηρίου της Μιλήτου. Κέντρο της αίθουσας συνεδριάσεων ήταν ο βωμός, γύρω από τον οποίο υψώνονταν αμφιθεατρικά λίθινα εδώλια χωρητικότητας 700 ατόμων. Πάνω από το Bουλευτήριο κτίσθηκε αργότερα παλαιοχριστιανική εκκλησία.

Eπιστροφή